“Ränta på ränta” hör man talas om titt som tätt, speciellt om man läser om långsiktigt sparande. Uttrycket kan, precis som många andra ekonomiska termer, kännas rätt tråkigt när du hör talas om det för första gången. Verkligheten är dock att ränta på ränta-effekten är nyckeln till ett framgångsrikt långsiktigt sparande.

Vad är ränta på ränta?

Principen för ränta på ränta är lika enkel som den är effektiv. När du sparar pengar, och får ränta på dina pengar, så låter du räntan ligga kvar i sparandet. Året efter, när du ska få ränta igen, så räknas även den tidigare räntedelen till ditt sparade belopp. På så sätt får du “ränta på ränta”.

Principen fungerar på samma sätt oavsett vilken typ av sparande du har, sparkonto eller fond/aktie-spar spelar ingen roll, huvudsaken är att dina sparade pengar förräntas över tid. Vid fond- eller aktiesparande är uppgången räntan. Om du äger aktier som ger utdelning kan du även se utdelningen som ränta om du återinvesterar den i fler aktier.

Självklart är det bättre om du har en högre ränta, huvudsaken är dock att du har en ränta som är relativt stabil under lång tid. Även om ett traditionellt sparkonto är stabilt, så har det knappt någon ränta alls vilket gör att det inte är lämpligt för att dra nytta av ränta på ränta-effekten. Ett tryggt fond- eller aktiesparande är ett bättre alternativ. Hoppas inte på eventuella fond- eller aktieraketer, utan välj ett sparande som ger en bra och stabil avkastning över tid.

Räkneexempel på ränta på ränta-effekten

Antag att du sparar 2 000 kr årligen och att du har 10% ränta/värdeökning.

Efter ett år är då värdeökningen 200 kr, samtidigt som du sparar ytterligare 2 000 kr. Då är det totala värdet 4 200 kr. Du är då 200 kr plus jämfört med vad du själv har sparat.

Efter ytterligare ett år är värdeökningen 420 kr och du sparar ytterligare 2 000 kr. Du har då

6 620 kr och är 620 kr plus jämfört med vad du sparat.

Och så fortsätter det, år efter år.

När det gått 10 år, så har du 35 062 kr på kontot, varav du själv sparat 20 000 kr.

Efter ytterligare 10 år har du 126 005 kr, och du har enbart sparat 40 000 kr själv. Efter 20 års sparande har du alltså fått över 80 000 kr med hjälp av ränta på ränta-effekten.

Vi har också tittat på hur stor ränta på ränta-effekten blir vid andra räntesatser/årliga värdeökningar. Förutsättningarna är samma som ovan. Vi sparar 2 000 kr årligen, med en sparhorisont på 20 år. Vi gör alltså insättningar på totalt 40 000 kr över 20 år.

  • Vid 2% årlig värdeökning har vi 49 566 kr och ränta på ränta-effekten har gett knappt 10 000 kr.
  • Vid 5% årlig värdeökning har vi 69 438 kr och ränta på ränta-effekten har gett knappt 30 000 kr.
  • Vid 10% årlig värdeökning har vi 126 005 kr och ränta på ränta-effekten har gett ca 86 000 kr.
  • Vid 15% årlig värdeökning har vi 235 620 kr och ränta på ränta-effekten har gett över 195 000 kr i avkastning.

Tålamod ger resultat

Ett långsiktigt sparande är tålamodskrävande, och det tar några år innan resultatet av ränta på ränta-effekten börjar synas på kontoutdraget. Det är lätt att vara där och nalla från kontot om du inte har bestämt dig och satt upp en tidshorisont för ditt sparande. Om du sparar till pensionen kanske du har en tidshorisont på 40 år eller mer. Sparar du till barnens 18-årsdag eller något annat som ligger långt fram i tiden? Då ska du dra nytta av ränta på ränta-effekten och de stora fördelar som finns vid ett långsiktigt sparande.