Sparkonto företag

Bästa sparkonto / högsta sparränta för företag 2024

Det finns mycket att tänka på som egenföretagare, från hur du ska öka intäkterna till hur bokföringen ska skötas på bästa sätt. Vad som ofta glöms bort är hur kapitalet ska investeras. Idag är ett av de mest förmånliga alternativen att placera överskottet på ett sparkonto för företag. I den här guiden kommer vi gå igenom vad det innebär, hur du väljer rätt sparkonto samt vad som är viktigt att tänka på. Nu sätter vi igång!

Här hittar du bästa sparräntan för företag just nu

(Annonssamarbete) Tabellen från Compricer nedan uppdateras löpande per automatik så att du alltid får se aktuell ränta. Därmed kan du smidigt jämföra och hitta bästa sparräntan. I tabellen ser du den aktuella rörliga räntan samt räntan för olika bindningstider.

Klicka på “pilen” för att komma till respektive sparkontos hemsida där du kan läsa mer, ta del av villkor etc.

Upplysning: Compricers jämförelsetabell är i första hand utvecklad för att kunna erbjuda privatpersoner att hitta konton med bra sparränta. Dock erbjuder de flesta aktörerna även företag att öppna ett sparkonto till liknande räntevillkor. För dig som representerar ett företag kan du därmed utgå från jämförelsen ovan och se om du kan hitta ett bra sparkonto för ditt företag.

Introduktion: Varför är sparkonto för företag en klok investering?

Innan vi går djupare in på hur företagssparkonton fungerar behöver vi gå in på varför det är så viktigt för ett bolag att placera sitt kapital, istället för att låta det ligga på företagskontot, där det inte genererar någon avkastning.

Det enkla och kortfattade svaret på detta är att sparkonton används för att göra pengarna mer produktiva och lönsamma, att helt enkelt få pengarna att arbeta och öka i värde, utan att du själv behöver göra något aktivt arbete. Detta är extra viktigt på grund av den kontinuerliga inflationen, som innebär att pengar gradvis tappar sin köpkraft över tid. Att investera överskottet är således ett klokt och smidigt sätt att säkerställa att dess värde ökar, snarare än att det minskar.

Vilka möjligheter finns för bolag som vill investera sitt kapital?

För företag finns flera alternativ när det kommer till att placera sitt överskott. En av de populäraste strategierna är att investera kapitalet i företagets verksamhet, till exempel för att driva produktutveckling eller genomföra expansionsprojekt. Detta är en klassisk metod som grundar sig på idén att skala företaget och därmed öka omsättningen genom fortsatta investeringar i verksamheten.

Många bolag väljer även att investera sina medel i aktier eller fonder. Detta fungerar framför allt på två sätt, antingen öppnar de en aktie- och fonddepå eller en KF (Kapitalförsäkring). Möjligheten finns även att köpa aktier direkt i andra bolag som inte är börsnoterade, dvs. onoterade aktieinvesteringar.

Dessa investeringsmetoder har stor potential att generera fin avkastning, men de medför också en ökad risk jämfört med att helt enkelt spara pengar på ett sparkonto. Ett sparkonto för företag utmärker sig även då det ger omedelbar tillgång till pengarna, som företagare behöver du med andra ord inte vänta på processen som krävs för att sälja av aktier eller fonder innan du har pengarna “i handen”. Du behöver heller inte tänka på kurssvängningar som påverkas av börsen som helhet, utan kan stadigt se ditt kapital växa till låg risk!

sparkonto företag

 

4 anledningar till att satsa på sparkonto för företag

För företag, oberoende av deras storlek eller bransch, är det av stor vikt att hantera överskottet från sin verksamhet på ett effektivt och klokt sätt. Det finns flera goda skäl för att välja att placera kapitalet i ett företagssparkonto, och nedan hittar du ett antal av dessa:

Trygghet

Sparkonton har etablerat sig som ett av de mest pålitliga investeringsalternativen för företag. De erbjuder en säker plats att förvara företagets kapital med minimal risk för förlust. 

Vanligtvis täcks insättningar i företagssparkonton av statliga insättningsgarantin, vilket innebär att även om banken skulle hamna i ekonomiska svårigheter, kommer företaget ändå att återfå sina pengar, upp till ett maxbelopp (för närvarande 1 050 000 kronor). För din trygghets skull är det därmed viktigt att ha koll på att det sparkonto du väljer omfattas av insättningsgarantin (notera att vissa sparkonton kan omfattas av andra länders statliga insättningsgaranti)..

Tillgänglighet

Pengar som investeras i ett företagssparkonto är normalt sett mycket lättillgängliga. Många banker tillåter fria uttag, vilket ger företaget flexibilitet att när som helst få tillgång till sitt kapital. Detta gör företagssparkonton till en optimal lösning för att hantera oväntade kostnader eller krisartade situationer. De undantag som kan finnas är om du binder dina pengar på ett så kallat fasträntekonto, vilket då kan medföra olika avgifter om du på förhand behöver ta ut ditt kapital.

Utveckling

Även om avkastningen på företagssparkonton historiskt inte kan mäta sig med mer riskfyllda investeringar, såsom aktier och fonder, är det viktigt att notera att många företagssparkonton för närvarande erbjuder en konkurrenskraftig ränta. Denna ränta överträffar avkastningen på ett vanligt företagskonto och fungerar som en ”skyddsmur” mot inflation.

Smidighet

Att öppna ett företagssparkonto är en smidig process som går fort hos de flesta banker. Det är helt enkelt en bekväm lösning för företagsägare som vill fokusera på att driva sitt företag framåt utan onödiga bekymmer och komplicerade processer.

vilket sparkonto ska jag välja

Finns det nackdelar med att använda ett sparkonto för företag?

Att öppna ett företagssparkonto kan vara fördelaktigt på flera sätt, men precis som med alla former av investeringar finns det även en del nackdelar att överväga, nedan listar vi ett antal av dessa:

Mer riskfyllda investeringar kan ge högre avkastning

Det är allmänt känt att det finns andra investeringsalternativ, till exempel aktier, som har potential att erbjuda högre avkastning. Dock kommer dessa alternativ också med en ökad grad av risk. Du som företagare får helt enkelt göra bedömningen hur stor risk du är villig att ta med företagets kapital och hur “låst” du vill vara.

Uttagsavgifter

Villkoren för företagssparkonton varierar och vissa kan ha begränsningar på antalet uttag du får göra, eller till och med ta ut avgifter för uttagen som görs (då oftast för så kallade fasträntekonton där du binder ditt kapital under X period för att erhålla en fast, ofta högre ränta). Det finns dock alternativ som tillåter obegränsade uttag utan extra kostnad, vilket vanligtvis är fallet med sparkonton med rörlig ränta. Innan du öppnar ett sparkonto för företag är det viktigt att kolla upp vilka villkor som gäller. 

Skiftande räntor

Med ett rörligt sparkonto kan räntan ändras, både i positiv och negativ riktning, beroende på centralbankens styrränta. I tider då styrräntan är låg kan det innebära att avkastningen är väldigt låg för denna typ av investering.

Trots dessa potentiella nackdelar är sparkonton för företag en klok idé, framför allt för att säkerställa extra ekonomisk stabilitet. Genom att göra detta skapar du en ekonomisk buffert som kan användas vid behov, och samtidigt får du en riskfri avkastning genom räntan. Denna strategi innebär också lägre risk jämfört med investeringar i fonder eller aktier.

Passar ett företagssparkonto för mitt företag?

Precis som vi varit inne på finns det alltså både fördelar och nackdelar med att välja att öppna ett sparkonto för ditt företag. Innan du väljer hur du vill investera ditt företagskapital är det viktigt att du utvärderar dina företags specifika ekonomiska behov och mål för att bestämma om ett företagssparkonto är den mest passande investeringsmetoden för ditt bolag.

Om du prioriterar säkerhet samt snabb och smidig tillgång till dina pengar, så kan ett företagssparkonto vara ett utmärkt alternativ. Om du däremot istället strävar efter att maximera din avkastning och är beredd att utsätta kapitalet för en högre nivå av risk, kan det vara lämpligt att utforska andra investeringslösningar som bättre matchar dina önskemål.

Tips: Du kan lägga äggen i flera korgar

Det är dock viktigt att understryka att det ena alternativet inte måste utesluta det andra. Praktiskt taget alla företag kan dra nytta av att åtminstone en del av deras kapital finns placerat på ett företagssparkonto, eftersom detta medför ett stort antal fördelar. Detta innebär dock inte per automatik att det är det enda rätta sättet att spara pengar och att allt kapital bör finnas på ett sådant konto.

Det finns fördelar med att lägga äggen i flera korgar, vilket innebär att du sprider ut dina investeringar. Om en investeringsform går dåligt kan den därmed räddas upp av att en annan investeringsform presterar bättre. Hur just du vill göra och vad som passar bäst för just ditt företag är ett beslut som i slutändan ligger hos dig. Om du beslutar dig för att öppna ett företagssparkonto bör du välja en bank som erbjuder fördelaktiga villkor inom allt från uttag till räntesats, vilket tar oss till nästa fråga…

Hur gör jag för att välja bland olika sparkonton för företag?

Första frågan du bör ställa dig själv när du ska välja ett sparkonto är vilken typ av villkor som är viktiga för just dig. Om du exempelvis planerar att göra många uttag bör du satsa på ett alternativ med fria uttag, om du däremot tror att du inte kommer röra pengarna särskilt ofta kan det vara värt att fokusera mer på att jaga en attraktiv räntesats istället för fria uttag.

När du kartlagt hur ditt företags förutsättningar och planer ser ut är det lättare att fatta beslut kring huruvida det kommer vara mer fördelaktigt med en rörlig eller bunden ränta. Det är därför nödvändigt att gå igenom ditt företags ekonomi för att kunna avgöra om du förväntas behöva tillgång till kapitalet på kort sikt eller om du är beredd att binda upp det under en längre tid för att dra nytta av en högre ränta.

När du har identifierat de specifika områdena som har mest betydelse för ditt företagssparande blir det enklare att göra en jämförelse mellan olika banker och deras erbjudanden. Här i vår guide hittar du en smidig jämförelsetjänst av olika företagssparkonton från Compricer. Med tjänsten kan du snabbt ta reda på vilken banks företagssparkonto som passar bäst för ditt företag.

Om du redan har ett företagssparkonto är det smidigt att byta bank om du hittar bättre villkor hos en annan. Det lönar sig helt enkelt att använda jämförelsetjänsten, oavsett om du kommit igång med företagssparandet eller inte.

Bunden eller rörlig ränta – Vad borde jag välja?

Det finns två huvudsakliga typer av konton att välja mellan: fasträntekonton som har en förutbestämd, fast ränta och konton med rörlig ränta, vars ränta skiftar över tid. Om Riksbanken sänker sin styrränta kommer räntan på detta konto att sjunka, och vice versa (ofta med en viss fördröjning). Dessa konton är generellt sett flexibla med fria uttag och möjlighet att sätta in eller ta ut pengar när du känner för det, även om vissa banker kan införa begränsningar på transaktioner.

För vem passar konton med rörlig ränta?

Rörliga konton passar framför allt för företag som förutspår att de kommer att behöva använda sina pengar inom en snar framtid. Nackdelen är att en rörlig ränta normalt sett är lägre än vad som erbjuds på fasträntekonton, om inte oväntade styrräntehöjningar inträffar.

För vem passar konton med fast ränta?

Fasträntekonton erbjuder däremot som namnet avslöjar en fast ränta över en bestämd tidsperiod, som kan variera från 3 månader till flera år. Om en nödsituation uppstår som gör att du måste ta ut pengarna innan perioden är över så innebär det ofta att du måste betala en avgift för uttaget, även om dessa villkor kan variera kraftigt mellan olika alternativ. 

Konton med fast ränta passar dem som kan låsa in en del av sina medel under en viss tid utan att det påverkar bolagets ekonomi negativt. Den huvudsakliga fördelen med konton med fast ränta är att de ger högre avkastning eftersom räntesatsen är högre.

Vad är viktigt att inte missa när man öppnar sparkonto?

När du gjort ditt val mellan olika sparkonton för företag är det dags att göra första insättningen. Men innan du öppnar ett sparkonto och börjar spara pengar finns det ett antal viktiga frågor att besvara:

Erbjuds fria uttag? Är du i behov av att kunna ta ut pengarna när du vill? Vissa företagssparkonton har begränsningar på antalet uttag som kan göras, medan andra tillåter fria uttag. Se till att granska dessa villkor på förhand.

Omfattas kontot av insättningsgarantin? När ditt konto täcks av insättningsgarantin, är pengarna skyddade upp till 1 050 000 kronor, vilket gör att du kan sova gott om nätterna.

Vilka eventuella avgifter tillkommer? Som tidigare nämnt kan villkoren skilja sig åt när det kommer till uttag. Du bör därmed ta reda på om kontot tar ut en avgift för uttag, samt om du måste föranmäla ett uttag och i så fall hur lång tid innan. Villkoren för uttag kan variera och det är av stor vikt att du är väl informerad om dem för att undvika överraskningar när du väl behöver ta ut dina pengar.

Bästa sparkonto företag

4 smidiga steg – så startar du ett företagssparkonto

En av de största fördelarna med sparkonton för företag är att det är en enkel process för att komma igång! Hos de flesta banker kan du sköta allt digitalt i några korta steg. Såhär gör du för att öppna ett sparkonto:

1.Jämför och utvärdera alternativ

Börja med att jämföra och analysera de olika tillgängliga alternativen. För att göra det så enkelt som möjligt kan du använda dig av Compricers jämförelsetabell som vi presenterade tidigare i denna guide. Hos Compricer uppdateras räntesatserna kontinuerligt, vilket ger dig åtkomst till de senaste erbjudandena från olika banker.

2.Öppna ett konto

För att använda ett företagssparkonto måste du först etablera ett konto hos en bank eller ett finansinstitut som erbjuder företagskonton. Exakt hur det går till kan skilja sig åt något beroende på vilken bank du väljer, men det innefattar vanligtvis att fylla i en ansökan där du tillhandahåller nödvändiga företagsdokument och identifierar dig.

3.Dags för första insättningen

När ditt sparkonto är på plats kan du göra din första insättning för att komma igång. Du väljer givetvis själv hur stor eller liten summa du vill överföra.

4.Dra fördel av räntan 

När kontot är igångsatt kan du börja sätta in och ta ut pengar enligt de villkor som gäller för det valda företagssparkontot. Dessa transaktioner kan vanligtvis utföras personligen på banken, via en bankomat eller online. När pengarna väl ligger på kontot börjar du dra fördel av räntan som ger avkastning på ditt insatta kapital. Så enkelt är det att komma igång!

Är pengarna säkra på ett företagssparkonto?

Ett av de främsta skälen till att många föredrar att använda företagssparkonton som en investeringsform är pålitligheten och tryggheten de erbjuder. Detta beror på att det i princip är omöjligt att förlora sina insatta pengar, om de satts in på ett sparkonto som omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Den statliga insättningsgarantin utgör nämligen en form av försäkring som skyddar ditt kapital (upp till 1 050 000 kronor) i händelse av att banken försätts i konkurs. När ditt företagssparkonto täcks av insättningsgarantin, kan du alltså känna dig lugn.

Sedan januari 2021 har regeringen fattat beslutet att sparkonton som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin är förbjudna. Det är dock viktigt att notera att vissa företagssparkonton kan vara föremål för en insättningsgaranti från ett annat land, och denna information kan finnas i kontots detaljer. Det är därmed av yttersta vikt att du är fullt informerad om villkoren innan du tar beslutet att öppna ett företagssparkonto.

Kom igång redan idag!

Sammanfattningsvis finns det ett flertal fördelar med att öppna ett sparkonto för ditt företag. Tryggheten i kombination med smidigheten gör att det är en självklarhet i många företagares ögon att ha ett sparkonto som ger avkastning på kapitalet på regelbunden basis. Kom igång redan idag genom att använda Compricers jämförelsetabell för att hitta sparkontot som passar dina önskemål och behov!