Skatten på Investeringssparkonto (ISK) 2021

Skatten på Investeringssparkonto (ISK) 2021

Skatten för Investeringssparkonto (ISK) kan redan nu slås fast att den kommer bli 0,375%, detta då vi kommer inte nå över golvet på 1,25% som kapitalunderlaget multipliceras med. 30 % av den schablonintäkten (1,25%) blir alltså 0,375%. Med andra ord så blir skatten på...