Skatten för Investeringssparkonto (ISK) kan redan nu slås fast att den kommer bli 0,375%, detta då vi kommer inte nå över golvet på 1,25% som kapitalunderlaget multipliceras med. 30 % av den schablonintäkten (1,25%) blir alltså 0,375%.

Med andra ord så blir skatten på ISK samma under 2021 som den var 2020!

Detta är positiva nyheter tycker vi på Sparkontoguiden – och innebär att det är fortsatt extremt förmånligt att spara i fonder & aktier på ett Investeringssparkonto.