Kapitalförsäkring (KF)

Ett alternativ till investeringssparkonto (ISK)

Kapitalförsäkring är precis som namnet antyder en försäkring, som du sparar i. Den kan innehålla både aktier och fonder och skötas helt av dig eller försäkringsbolaget. I huvudsak finns det tre typer av kapitalförsäkringar – fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

Skatt betalas liknande ett investeringssparkonto årsvis utifrån värdet på de aktier och fonder som finns i din KF. Det är samma schablonavgift som på ett ISK, som för 2020 är 0,375%.

På en kapitalförsäkring så tillkommer även någonting som kallas ”riskpremie”, som debiteras varje månad. Detta är en avgift som är avsedd att täcka ett återbetalningsskydd som finns i en apitalförsäkring. Det här återbetalningsskyddet innebär att 101% av försäkringens värde betalas ut till förmånstagaren om du går bort. Riskpremien dras helt enkelt för att kunna täcka den extra procenten.

 

Skillnader mot ett investeringssparkonto

  • Ett företag kan ha en kapitalförsäkring, men inte ett investeringssparkonto.
  • Du kan välja en förmånstagare, exempelvis om du vill spara till ditt barn eller barnbarn.
  • Det finns skillnader kring Utländsk källskatt vilket gör det förmånligare att placera utländska aktier i en kapitalförsäkring när det kommer till utdelningar från bolagen.

  • Det finns vissa regler som gör att ett litet belopp måste finnas kvar i kapitalförsäkringen under det första året som en reservation för att täcka avkastningsskatt – alltså du kan inte alltid ta ut hela beloppet som du har i kapitalförsäkringen på en gång. Det handlar dock sällan om några större summor som måste finnas kvar en period!
  • När du äger aktier via en kapitalförsäkring så är det formellt försäkringsbolaget som äger aktierna, vilket innebär att du inte får rösta på en bolagsstämma. Är detta något du önskar göra bör du istället kolla på ett investeringssparkonto.