2020 är nu till ända, och i den här artikeln jämför vi utfallet från olika sparformer under det extrema pandemiåret.

Vår förutsättning är att 10.000 kronor investerades/sparades den 1 januari 2020, och vi ska kolla vad avkastningen blivit under ett år.

Sparkonto

I dagens läge får man knappt något avkastning alls på ett sparkonto, men om du letar runt lite och jämför bankernas olika sparkonton så kan du får en liten, liten ränta. I vårt exempel har vi räknat på att du får 0,8% i ränta på ditt sparkonto.

Våra 10.000 kronor har under ett år på sparkontot förvandlats till 10.080 kronor. Knappt en pizza i avkastning alltså.

Lågriskfond

Det finns några olika typer av fonder, där aktiefond, indexfond och räntefond är de bland de vanligaste begreppen. En populär räntefond med låg risk är AMF Räntefond Lång, som hade en utveckling på +2,01% under 2020.

En investering på 10.000 kronor i den här AMF-fonden skulle under 2020 blivit 10.201 kr. Resultatet över året blir då 201 kr i avkastning.

Aktiefond

En aktiefond består av 100 procent aktier, och har därför en högre risk. Det innebär att fonden förväntas ha större svängningar och kraftigare reaktioner både upp och ned än en fond med lägre risk. En populär aktiefond är Spiltan Aktiefond Investmentbolag som placerar i börsens investmentbolag.

Under 2020 gick den här fonden upp  med 25,96%, vilket innebär att våra 10.000 kronor ökat till 12.596 kronor.

Man ska dock komma ihåg att en aktiefond har en högre risk, men det innebär också större möjligheter till avkastning. Under 2020 gick det ju bra, men ha alltid i åtanke att en aktiefond mycket väl kan gå minus under ett enskilt år.

Aktier

Lika väl som att investera i fonder som har en aktieportfölj, så kan du lika väl investera direkt i de aktier du tror kommer öka över tid. När du investerar i fonder finns en kunnig förvaltare som väljer aktier till fonden, och tar ut en förvaltningsavgift för det arbetet. När du själv köper aktier står du helt på egna ben, med de risker som det kan innebära. Det är svårt att anta vilka aktier som du kommer välja, så därför är det svårt att ge bild av hur stor din avkastning skulle vara 2020. Vi gör ändå ett försök till att att uppskatta avkastningen genom att använda OMX30 som referens. OMX30 är en samling med de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen, och med störst menas att det har störst omsättning i bolaget.

OMX30 hade under 2020 en uppgång på 5,81%. Om du hade köpt aktier jämt fördelat över OMX30-bolagen för 10.000 kr den 1 januari så skulle du ett år senare ha 10.581 kr, förutsatt att du handlat utan courtage. Courtage är en liten avgift som tas ut vid köp och försäljning av aktier, hur stor de är beror på hos vilken bank du handlar.

Många enskilda aktier har gått väldigt bra under 2020 och på stockholmsbörsens vinnarlista hittar vi exempelvis Evolution Gaming som stigit med smått otroliga 195 procent och Kinnevik som stigit med 84 procent under 2020. Så den som hade turen att pricka in någon av dessa vinnare har överpresterat rejält.