Investeringar i krediter (Peer-2-Peer Lån)

Investeringar i konsumentkrediter, företagslån, fakturaköp & inkassoportföljer

Någonting som är relativt nytt i Sverige är möjligheten att som privatperson kunna investera i krediter. Det kan vara allt från att investera i konsumentkrediter, fakturaköp, inkassoportföljer eller företagslån.

Detta kallas även Peer-2-Peer lån (P2P-lån).

 

Fördelar

  • Bra avkastning, SaveLend uppskattar den förväntade avkastningen till cirka 7-9%
  • Ränta och amorteringar på dina inlånade pengar betalas ut månadsvis
  • Tillstånd från Finansinspektionen
  • Blir mer och mer populärt – över 7000 investerare och 100 000 förmedlade krediter
  • Låg kom-igång-tröskel – sätt in 500kr och testa om den här typen utav investering passar dig

Nackdelar

  • Jämfört med exempelvis ett sparkonto eller att investera i en fond, så finns här risken att personen eller företaget som lånat pengarna inte har möjlighet att betala. Även om företaget som hanterar lånen och utbetalningarna gör kreditkontroller för att säkerställa kreditvärdigheten så finns det alltid en risk för kreditförluster i all utlåning
  • Pengarna är låsta tills det att lånet är avbetalat (Du väljer dock själv vilken tidsperiod investeringen skall vara)

Den aktör i Sverige som vi rekommenderar när det kommer till den här typen utav investeringar är SaveLend.

På deras hemsida hittar du även en kalkylator som beräknar ungefärlig avkastning baserat på hur mycket pengar du lånar in. Minsta insättning är 500kr.